sábado, 2 de enero de 2016

Festival "la Tortura no es Cultura".

 Valencià:

Estem treballant molt dur per concretar el concert que vam plantejar com l'alternativa a les curses de braus a la plaça de tortures de València.

El primer que hem d'informar a la col·lectivitat en general és que ens han denegat les dates que demanem en primera instància per realitzar l'espectacle; sabíem que ja les havien concedit a l'empresa taurina (el PP els deixà el contracte a l'empresa de tortura animal fins al 2018). Sol·licitem les dates intencionadament per saber si el nou govern autonòmic PSOE / Compromís s'anaven a replantejar l'assumpte de la tortura animal amb serietat i no amb un marc d'imatge del joc "on vaig dir dic, ara dic Diego". Lamentablement s'han inclinat per l'empresa taurina i ja veurem en què és el que es basen els suposats canvis que volen fer. De totes maneres hem d'apuntar que és un avanç que ens deixin competir amb l'empresa de tortura animal i tractar de guanyar les dates de les curses de braus amb la finalitat que no les facin més. En aquest aspecte la imatge que dóna fins aquest moment la diputació de València és que està a les ordres de l'empresa taurina i que pràcticament demanen permís a la companyia privada per poder fer les gestions pròpies corresponents al servei públic que hauria de ser la plaça de toros. Una de les persones encarregades de l'àrea d'afers taurins és bastant ineficient i no està clar si és un funcionari o un enxufat del PSOE (el més segur és que sigui el darrer) però sigui quina sigui la seva procedència, és part de l'entramat de corrupció que encara es manté en els entorns burocràtics de València. Parlant de mala gestió pública hem de destacar al PROP (àrea que porta el tema de les associacions a València) com un dels òrgans de la Generalitat valenciana amb una deixadesa i falta d'atenció que sobrepassa els enteniments bàsics de la ineficiència; arriba a ser un esquema de treball gairebé tan dolent com el sistema judicial espanyol.

Pel que fa a l'esdeveniment tenim 5 bandes de València confirmades i la data que s'ha negociat amb la diputació és el 14 de maig de 2016. Estem en l'etapa de concretar amb un Grup internacional i un d'estatal. Si vols aportar noms de grups perquè contactem i preguntem si estan disponibles per tocar deixem l'email: elcomando@riseup.net Grups de València ja estan complets, escoltem opcions de grups fora del País València i internacionals, l'estil que busquem és música alternativa i de ser possible amb alt contingut polític.

Desitgem que moltes persones s'aboquin a ajudar-nos sobretot en la difusió i comprant les entrades anticipades que estaràn a la venda aproximadament al març. No rebrem cap mena d'ajuda de cap organisme públic i ens enorgullim, hem d'exposar que és important que entengueu que aquest és un projecte col·lectiu que meréix una part activa de totes les persones que volem que aquesta societat avanci. I si !, sabem que és decebedor per a moltes ments pensants que en un lloc on encara se segueix donant diners per finançar el maltractament animal, a iniciatives com aquesta no es concedeixca ni un duro.

A la diputació, entre altres coses, hem demanat formalment la gestió de la plaça de bous de València per convertir-la en un ens rector del art contemporani que es distanciï de la tortura animal com a espectacle. Igualment hem sol·licitat el tancament de l'àrea d'assumptes taurins per part de la diputació de València que és una despesa de diners públics que no cal i que és herència de l'entramat corrupte del PP. També hem sol·licitat el contracte públic entre l'empresa taurina i la diputació per revisar-lo i donar la possibilitat de prescindir-ne mitjançant alguna clàusula o tecnicisme legal; pels moments no ens han respost si ens ho donaràn o no.

Apuntem que la cessió és el 14 de maig per l'alba del 15M!!!!!! Casualitat o no, les coses passen per alguna cosa i nosaltres que vam estar acampa##s al 2011 no deixarem passar l'ocasió per unir i celebrar el 5è aniversari del 15M.

Es comparteix a través de la pàgina l'esquelet del concert que és un esbós inicial del que s'està fent i que pot canviar en moltes formes en el resultat final d'aquest esforç.


S'ha d'entendre l'activitat com un acte polític en contra del maltractament animal i demanant en tots els sentits una societat més justa i igualitària, sent això pel que vam sortir al 2011 i que recordem amb orgull que vam ser l'única organització animalista que va sortir a la manifestació original (15/05/2011) que va servir de plataforma per a les acampades a tot l'estat Espanyol.

Pel que fa a Ribó, l'alcalde de València, veurem si es mulla de veritat aquest any en aquest tema, perquè és molt fàcil dir que s'està en contra dels bous al carrer ja que a València no existeix aquesta pràctica, el que sí hi han són curses de braus i veurem cóm respon l'ajuntament davant l'activitat del 14 de Maig, de la resta de partits amb alguna mena de poder a València, fora de Compromís, es pot esperar poc o gens en aquest tema en concret, encara que les coses donen moltes voltes i igual fins i tot ens sorprenen.
No pararem fins l'abolició!!! Vencerem!!!Castellano:

Estamos trabajando muy duro para concretar el concierto que planteamos como la alternativa a las corridas de toros en la plaza de torturas de Valencia.

Lo primero que tenemos que informar a la colectividad en general es que nos han denegado las fechas que pedimos en primera instancia para realizar el espectáculo; sabíamos que ya las habían concedido a la empresa taurina (el PP les dejo contrato a la empresa de tortura animal hasta el 2018).  Solicitamos las fechas intencionalmente para saber si el nuevo gobierno autonómico PSOE/Compromis se iban a replantear el asunto de la tortura animal con seriedad y no con un marco de imagen del juego "donde digo dije digo Diego". Lamentablemente se han inclinado por la empresa taurina y ya veremos en qué es lo que se basan los supuestos cambios que quieren hacer.  De todas formas hemos de apuntar que es un avance que nos dejen competir con la empresa de tortura animal y tratar de ganar las fechas de las corridas de toros con el fin de que no las hagan más.  En este aspecto la imagen que da hasta este momento la diputación de Valencia es que esta a las ordenes de la empresa taurina y que prácticamente piden permiso a esta compañía privada para poder hacer las gestiones propias correspondientes al servicio público que debería ser la plaza de toros.  Una de las personas encargadas del área de asuntos taurinos es bastante ineficiente y no esta claro si es un funcionario o un enchufado del PSOE (lo más seguro es que sea lo ultimo) pero sea cual sea su procedencia, es parte del entramado de corrupción que aun se mantiene en los entornos burocráticos de Valencia.  Hablando de mala gestión pública hemos de destacar al PROP (área que lleva el tema de las asociaciones en Valencia) como uno de los órganos de la generalidad valenciana con una dejadez y falta de atención  que sobrepasa los entendimientos básicos de la ineficiencia; llega a ser un esquema de trabajo casi tan malo como el sistema judicial español.

Con respecto al evento tenemos 5 bandas de Valencia confirmadas y la fecha que se ha negociado con la diputación es el 14 de Mayo de 2016. Estamos en la etapa de concretar con un Grupo internacional y uno estatal.  Si deseas aportar nombres de grupos para que contactemos y preguntemos si están disponibles para tocar dejamos el email: elcomando@riseup.net Grupos de Valencia ya están completos, escuchamos opciones de grupos fuera del País València e internacionales, el estilo que buscamos es música alternativa y de ser posible con alto contenido político.

Para este fin deseamos que muchas personas se aboquen a ayudarnos sobre todo en difusión y comprando las entradas anticipadas que estarán a la venta aproximadamente en Marzo.  Para esta actividad no recibimos ninguna clase de ayuda de ningún organismo público, y aunque lo decimos con orgullo, tenemos de exponer que es importante que entendáis que este es un proyecto colectivo que merece una parte activa de todas las personas que deseamos que esta sociedad avance.  Y si!, sabemos que es decepcionante para muchas mentes pensantes que en un lugar donde aún se sigue dando dinero para financiar el maltrato animal, a iniciativas como esta no se de ni un solo duro.

A la diputación entre otras cosas hemos pedido formalmente la gestión de la plaza de toros de Valencia para convertirla en un ente rector del arte contemporáneo que se distancie de la tortura animal como espectáculo.  Igualmente hemos solicitado el cierre del área de asuntos taurinos por parte de la diputación de Valencia que es un gasto de dinero público que no es necesario y que es herencia del entramado corrupto del PP.  También hemos solicitado el contrato público entre la empresa taurina y la diputación para revisarlo y dar la posibilidad de prescindir de el a través de alguna clausula o tecnicismo legal; por los momentos no nos han respondido si nos lo darán o no.

Apuntamos que la cesión es el 14 de Mayo para amanecer 15M!!!!!!  Casualidad o no, las cosas pasan por algo y nosotr@s que estuvimos acampad@s en el 2011 no dejaremos pasar la ocasión para aunar y celebrar el 5º aniversario del 15M.

Se comparte a través de la página el esqueleto del concierto que es un bosquejo inicial de lo que se esta haciendo y que puede cambiar en muchas formas en el resultado final de este esfuerzo.


Debe entenderse la actividad como un acto político en contra del maltrato animal y pidiendo en todos los sentidos una sociedad más justa e igualitaria, siendo esto por lo que salimos en el 2011 y que recordamos con orgullo que fuimos la única organización animalista que salio en la manifestación original (15/05/2011) que sirvió de plataforma para las acampadas en todo el estado Español.

Con respecto a Ribó, el alcalde de Valencia, vamos a ver si se moja de verdad este año en este tema, porque es muy fácil decir que se esta en contra del bous al carrer ya que en Valencia no existe esa practica, lo que si existe son corridas de toros y vamos a ver como responde el ayuntamiento ante la actividad del 14 de Mayo, del resto de partidos con alguna clase de poder en Valencia, fuera de compromis, se puede esperar poco o nada en este tema en concreto, aunque las cosas dan muchas vueltas e igual hasta nos sorprenden.


No pararemos hasta la abolición!!  Venceremos!!


miércoles, 9 de diciembre de 2015

Carta del preso Daniel Pastor Alonso Activista Aberchale

"¡En mi nombre NO!" (Carta del preso Daniel Pastor Alonso)Reproducimos la carta recibida por La Haine, del preso político vasco Daniel Pastor Alonso, actualmente cumpliendo condena en la cárcel de  Puerto III:
¡EN MI NOMBRE NO!
Estas primeras palabras las realizo como militante de ETA encarcelado para, tras el “desasosiego” y perplejidad que han creado las últimas declaraciones de compañer@s que están siendo juzgad@s en París hacia organismos populares y, más concretamente hacia los defensores de la AMNISTÍA para l@s pres@s polític@s vasc@s. Y que no son nuevas, tras las “veladas” críticas, nada más y nada menos, que la organización ETA hizo en un día tan sentido como el Gudari Eguna 2014. DIGO:
EN MI NOMBRE ¡NO!
NO al intento de patentado de términos como la AMNISTÍA, autodeterminación u otros que quiera llevar a cabo la Izquierda Abertzale oficial. NO a la utilización de una organización a la que se le ha negado, y aceptado, la legitimidad para hablar de política y cuya historia o militancia es utilizada para cuestionar, criticar y vilipendiar a un movimiento popular. Y un NO a la utilización mediática para tal fin. Lo repito
EN MI NOMBRE ¡NO!
Las palabras de esta segunda parte, las realizo como militante revolucionario del proletariado. Pues tras estas líneas doy por oficial mi expulsión del conjunto de organizaciones que forman la actual Izquierda Abertzale oficial. Expulsión que he recibido de forma periódica desde el año 2010, sin habérseme notificado oficialmente (mediante el cauce publico-mediático).
Ahora paso a formar parte del enorme colectivo de revolucionari@s víctimas del conflicto que no hemos creado y que exigen justicia y castigo para los responsables del mismo, los Estados y sus oligarquías, ocultas en su interior. Hoy como mañana y siempre hasta la victoria, CONDENO el monopolio del uso de la violencia que ejercen los Estados y sus oligarquías contra el conjunto de naciones oprimidas y sus masas de explotad@s. Como CONDENO la violencia terrorista que emplean para someter a la nación catalana y gallega; como CONDENO la violencia que ejercen contra el pueblo castellano, andaluz, extremeño o asturiano… Sin olvidarme de la responsabilidad que tienen en el uso de la violencia terrorista para con los pueblos griego, ucraniano, iraquí,  sirio, colombiano, venezolano, palestino, sin querer olvidarme de los millares de trabajadores de la India, esclavizadas y asesinadas por sus condiciones laborales, en sus transnacionales textiles del IBEX35… ¡¡ELLOS SON LOS TERRORISTAS!!
Por último y para ir acabando esta breve comunicación, AGRADECER de forma clara, honesta y emocionada a tod@s l@s que participasteis en la mani del 28-N, a l@s que día tras día con gran trabajo e ilusión, estáis trabajando para la socialización de esa demanda democrática, la AMNISTÍA, y cómo no, un abrazo y ánimo enorme para l@s compañer@s de ATA que se hayan sentido vilipendiados en estos “tiempos confusos”.
Y permítanme que añada junto a esa reivindicación (y a los que de paso mando un abrazo fraternal) a l@s compañer@s de las distintas organizaciones revolucionarias, sociales y sindicales… SAT, PCE(r), GRAPO, huelguistas, estudiantes, vecinos de Gamonal, anarquistas, marchistas de la Dignidad… 

AMNISTÍA PRESOS POLÍTICOS!!
INDULTO PRESOS SOCIALES!!
CÁRCEL OLIGARQUÍAS FASCISTAS Y LADRONAS!!

Daniel Pastor Alonso (Preso político encarcelado en CP Puerto III)
Texto completo en: http://www.lahaine.org/en-mi-nombre-no

lunes, 30 de noviembre de 2015

Godella Antitaurina

Se activa recogida de firmas para llevar a buenos términos la solicitud de la abolición del bous al carrer en Godella en sus diferentes modalidades.

El objetivo son 1500 firmas. Si eres una persona que perteneces a la zona o sencillamente conoces a mayores de edad y empadronadas en Godella que pienses pueden firmar, ¡es tu momento de activarte!, 

Pedir una hoja de firmas es muy fácil, escribe a elcomando@riseup.net y te llevamos la hoja a tu casa y cuando pienses que has conseguido las firmas que consideres de tu parte la vamos de nuevo a recoger.

La colaboración de tod@s es muy importante! Por ello nuestras acciones deben ser en conjunto.  En el Colectivo Animalista Independiente llevamos los mismos lineamientos que el Frente de Liberación Animal y es que cualquiera puede pertenecer a la organización bajo el criterio de la acción directa.  Hasta el mismo hecho de pedir las firmas para eliminar la tauromaquia en Godella lo consideramos una acción directa en contra del maltrato animal y de la alineación de la especie humana con respecto a su desenvolvimiento cultural.

Unid@s somos más fuertes!!


S'activa recollida de signatures per a dur a bons termes la sol·licitud de l'abolició del bous al carrer a Godella en les seves diferents modalitats.

L'objectiu són 1500 firmes. Si ets una persona que pertanys a la zona o senzillament coneixes a majors d'edat i empadronades a Godella que pensis poden signar, és el teu moment de activar !, Demanar un full de signatures és molt fàcil, escriu a elcomando@riseup.net i et portem el full a casa i quan pensis que has aconseguit les signatures que consideres de la teva part l'anem de nou a recollir. 

La col·laboració de tots i totes és molt important! Per això les nostres accions han de ser en conjunt. Al Col·lectiu Animalista Independent portem els mateixos lineamientos que el Front d'Alliberament Animal i és que qualsevol pot pertànyer a l'organització sota el criteri de l'acció directa. Fins al mateix fet de demanar les signatures per eliminar la tauromàquia a Godella el considerem una acció directa en contra del maltractament animal i de l'alineació de l'espècie humana que fa al seu desenvolupament cultural.

Uniu totes som més forts !!
Aclaración manifestación del sábado

Cuando se publica una convocatoria o noticia por este canal de comunicación, por normal se verifica la información antes de exponerla.  En el caso de la convocatoria contra las guerras del día sábado "no en nuestro nombre" no fue la excepción.   Por tanto hemos de pedir disculpas ya que se cambio la hora de la convocatoria en la tarde del día anterior y no se le informo a la colectividad, por lo menos siendo más precisos a los canales del 15M.

Pedimos disculpas a las personas que les pudo causar perdida de tiempo y nos comprometemos en este caso a no difundir más convocatorias de esta organización en concreto.

Por otro lado, un fallo de comunicación interna en el colectivo hizo imposible la comunicación de la manifestación del mismo día a las 17:00 de la PAH del día siguiente de Green Peace.

Esperamos seguir mejorando y que este sea un medio de información fiable para convocatorias y actividades relacionadas con las luchas sociales.jueves, 26 de noviembre de 2015

Convocatoria en contra de todas las guerras.


Manifestación en contra de las intervenciones internacionales, "no a sus guerras".

El manifiesto se puede leer y firmar aquí: http://www.noasusguerras.es/

Próximo Domingo 28 de Noviembre a las 12:00 en la plaza de na virgen.
 En un debate del C.A.I. podemos mencionar la siguiente reflexión:

"Estuvimos hablando lo de París, y la opinión en el debate es que el culpable es Occidente por la acción depredadora de Europa y EEUU en esa zona geográfica (oriente).          Desde antes de la invasión de Irak, hemos apoyado asesinos y dictadores cuando nos ha convenido, sin importarnos nada los muertos en esos países ni se les refleja en los medios de comunicación. Hemos bombardeado indiscriminadamente con todo tipo de medios y últimamente hasta modernizados con drones. Se han adjudicado la reconstrucción de Irak y otros países  a multinacionales occidentales, no conformes, se ha fomentado la islamofobia.   El estado islamico a masacrado África  y a nadie le importo, pero ahora tocan a la “Europa rica” y nos llevamos las manos a la cabeza.   “el que siembra vientos recoge tempestades.   Condenamos los atentados, pero buscamos la lógica de lo que esta pasando y no nos dejamos convencer con la palabra de los medios de manipulación que transmiten verdadero terrorismo a través de las diferentes vías audiovisuales y de prensa escrita” 15-11-2015miércoles, 18 de noviembre de 2015

Actividad en el CSOA L`horta de Benimaclet.

Convidades estem a la jornada que tindrà lloc aquest dissabte 21 de novembre en el CSOA de Benimaclet L`horari serà el següent:

14:00h Paella Vegana - Preu lliure (Cal Apuntar-se. Places limitades)


Reserva de paella en el email: apuntatalapaella@gmail.com


17:00h Xerrada sobre la comercialització de la música política.


19:30h Concert de Suquet de Rap


T`ho vas a perdre...?


Tots els beneficis aniran destinats per a cobrir despeses judicials. Solidàries, Solidaris.